מאמרים

בדיקת אבהות- לא מה שחשבתם

בעת הגשת תביעות אבהות יבדוק בית המשפט את נסיבות המקרה והשלכותיו ובמקרים שונים יחייב את הגבר לבצע בדיקת רקמות לצורך הוכחת או שלילת אבהות.

באם ממצאי בדיקת הרקמות יוכיחו כי הגבר הינו אב הילד, אזי יקומו לילד כל הזכויות המשפטיות הנובעות מקשר ההורות.

אחת הבעיות הכאובות בתחום זה הנה לאור העובדה שעשויות להיות לה תוצאות כבדות....

הפקדת צוואה – כיצד?

אדם העורך צוואה רוצה לדאוג אף לקיומה לפיכך לאחר עשייתה, ניצבת בפני המצווה דילמה כיצד לשמור על צוואתו בדרך שתבטיח את ביצוע הוראותיו לאחר פטירתו.

החוק מאפשר למצווה להפקיד את צוואתו  בעוד המחוקק הכיר בחשיבות הצוואה ושמירתה, ויצר מנגנון בו יופקדו הצוואות במקום שיבטיח את שמירתם וטיפולן בבוא העת....

קרא עוד

הסכם ממון או צוואה מי גובר?

כל אדם יכול בחייו  להחליט מה לעשות ברכושו אולם, יש מצבים בהם אדם יוצר לאנשים אחרים זכויות ברכושו לדוגמא: בדרך של התנהגות (חיים משותפים), בדרך של הסכם, בדרך של הענקת מתנה וכו'.

בין בני זוג נוצרים מצבים של שיתוף בנכסים. לעתים מרצון ולעתים מחוסר מודעות. בני זוג הרוצים להסדיר את יחסיהם הרוכשים זה עם זה יכולים לעשות הסכם ממון הקובע את הדרך בה ישתתפו האחד את השני זה ברכושו של זה. ..

קרא עוד

עילות גירושין:

לבית הדין הרבני קיימת סמכות ייחודית בכל הקשור לנישואין וגירושין בין בני זוג יהודים.

לא אחת קורה כי זוגיות הצדדים עולה על סרטון והצדדים מחליטים במשותף לפרק את החבילה וללכת איש איש לדרכו.

אך לעיתים המצב אינו כה פשוט, ישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג רוצה להתגרש אך השני אינו מעוניין בכך, ועל מנת שבית הדין הרבני ייתן פס"ד המחייב בעל לתן גט או המחייב אישה לקבל את גיטה, על הצד התובע גירושין להוכיח עילת גירושין תקפה על פי הדין העברי....

קרא עוד

שיקולי מס בהליך גירושין

חוק מיסוי מקרקעין, הינו החוק בישראל על פיו מוטלים מסים בגין עסקאות המבוצעות במקרקעין.

חוק מיסוי מקרקעין מטיל חבות מס הן על הרוכש – מס רכישה והן על המוכר – מס שבח.

מס הרכישה הינו מס המוטל על מלוא "שווי הרכישה" כהגדרתו בחוק ואילו מס שבח הינו מס המוטל על הרווחים שנצברו למוכר הנכס במועד המכירה.

קרא עוד

טל: 077-5002090

נייד: 052-5052727​